Hado Centrosa Garden loại Duplex

a2

mat bang a2 1

thong tang A2 1 181.59m

thong tang A2 1 loai 4pn 187.12m

thong tang A2 1 loai 4pn 239m

thong tang A2 1 loai 4pn 242m

 

LIÊN HỆ NGAY TRỰC TIẾP PKD DỰ ÁN QUA  HOTLINE : 0938 327 109

 đăng ký nhận thông tin