0906532901

Home / PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Pháp lý bất động sản: giấy phép xây dựng, phê duyệt 1/500, phê duyệt 1/2000, quyết định đầu tư, giấy chứng nhận sở hữu, sổ hồng, .. liên quan đến nhà, đất, condotel, aparthotel, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà đất thương mại – dịch vụ, …